Complementaire geneeswijzen

Wat zijn complementaire geneeswijzen?

Complementaire geneeswijzen zijn op zichzelfstaande geneeswijzen welke een waardevolle aanvulling kunnen zijn op reguliere geneeswijzen. Reguliere geneeswijzen zijn de behandelingen door bijvoorbeeld de huisarts, artsen en specialisten verbonden aan een ziekenhuis of kliniek, psychiaters, verloskundigen en fysiotherapeuten.

De complementaire geneeswijzen zijn geen vervanging voor de reguliere geneeswijzen. Een complementair therapeut houdt rekening met de behandeling van de reguliere artsen en therapeuten. Een goede samenwerking met de reguliere zorg is van groot belang om de gezondheid en het welzijn, voor u als patiënt, zoveel mogelijk te waarborgen en te verbeteren.

Wij zullen u dan ook, indien noodzakelijk, doorverwijzen naar een reguliere arts of therapeut.

 

Wat is het verschil met alternatieve geneeswijzen?

Daar waar de complementaire geneeswijzen een aanvulling zijn op de reguliere geneeswijzen en samenwerken met reguliere artsen en therapeuten, bieden de alternatieve geneeswijzen een alternatief op de reguliere geneeswijzen.

Gezien de huidige eisen, wet en regelgeving vindt er een verschuiving plaats van alternatieve geneeswijzen naar complementaire geneeswijzen. Wellicht volgt in de toekomst een nieuwe verschuiving naar de integratieve geneeswijzen.

 

Waarom spreken zorgverzekeraars nog over “alternatieve geneeswijzen”?

Zorgverzekeraars hanteren momenteel nog de term “alternatieve geneeswijzen” omdat bij veel mensen de term “complementaire geneeswijzen” nog niet bekend is. Het is de bedoeling dat de term “complementaire geneeswijzen” in de toekomst ook door de zorgverzekeraars gehanteerd zal gaan worden bij de erkenning van de zorgverlener.